Wkład własny — czy jest konieczny zaciągając kredyt hipoteczny?

Czy kupując mieszkanie trzeba mieć wkład własny? Wypracowanie sobie takiej sytuacji finansowej, która umożliwia zgodne z prawem zaciągnięcie kredytu hipotecznego, nie jest łatwe. Ważnym zagadnieniem, z którym muszą konfrontować się osoby decydujące się na wzięcie kredytu hipotecznego jest wkład własny. Wymagany wkład własny różni się w zależności od konkretnej instytucji bankowej i oscyluje w granicach od 10 do 20 procent.

Angaż środków pieniężnych zwany wkładem własnym pełni wieloraką funkcję. Z jednej strony redukuje on stopę oprocentowania, natomiast z drugiej strony zmniejsza ratę kredytu, która będzie konieczna do uregulowania w przyszłości. Warto przy okazji podkreślić fakt, że rolę wkładu własnego może pełnić nie tylko konwencjonalna gotówka.

Czy wkład własny jest konieczny?

Zasady, według których przydzielane były kredyty hipoteczne, zmieniły się wraz z początkiem 2014 roku. Co ciekawe, jeszcze w 2013 roku przydzielenie kredytu hipotecznego nie było w żadnym stopniu uzależnione od posiadania wkładu własnego. Obecnie wskaźnik LtV (loan to value), który opisuje relację kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia konkretnej kredytowanej nieruchomości, nie może przekraczać 90 procent.

Przy omawianiu problematyki wkładu własnego ważne jest bliższe przyglądnięcie się nowej rekomendacji S. Wspomniana przesłanka nakłada na banki liczne ograniczenia, które dotyczą procedury przyznawania kredytów. Bank może przyznać kredyt jedynie w tej walucie, w której kredytobiorca osiąga swój regularny dochód. To jednak nie wszystko. Banki mogą przyznawać kredyt na okres maksymalnie 35 lat przy zachowaniu rekomendowanego okresu spłaty zobowiązania, który nie przekracza 25 lat.

Interesującym zagadnieniem jest także forma, jaką może przyjąć wkład własny. Poza gotówką, wkład własny może wiele innych aktywów finansowych kredytobiorcy. Należą do nich na przykład koszt zakupu budynku oddanego w stanie surowym lub budynku do remontu, środki uzyskane z likwidacji książeczki mieszkaniowej, wartość rynkową działki, na której klient banku będzie budował dom (w sytuacji, gdy jest on aktualnie jej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym), wpłaty mające na celu kosztu nabycia nieruchomości (dokonywane na rachunek dewelopera, spółdzielni mieszkaniowej lub innego podmiotu sprzedającego daną nieruchomość), dofinansowanie pochodzące z rządowego programu wsparcia Mieszkanie dla Młodych tudzież wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przed zakończeniem prac budowlanych (ustawodawca ma tu na myśli na przykład dotychczasowe mieszkanie kredytobiorcy). Jak widać, pod pojęciem wkładu własnego można rozumieć różne aktywa majątkowe. Taka sytuacja daje kredytobiorcy szeroką gamę rozwiązań podczas negocjacji z bankiem. I to pozwala nam na odpowiedzenie na pytanie czy trzeba mieć wkład własny przy kredycie hipotecznym. Nie trzeba, w określonych przypadkach.

Podobny artykuł:

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *