Common Reporting Standard w Polsce

Co to Common Reporting Standard (CRS)?

CRS to standard automatycznej wymiany informacji o kontach finansowych stworzony przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. OECD). Podstawa prawna CRS bazuje na wspólnej konwencji Rady Europy i OECD w sprawie wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, a pomysł „ustawy” wziął się z amerykańskiej FACTA.

Jakie państwa przystąpiły do CRS?

Automatyczna wymiana informacji podatkowych (bankowych) w ramach CRS, nazywanej także GATCA (globalna wersja FACTA) obejmie ponad 100 państw z całego świata, w tym wszystkie kraje Unii Europejskiej (w tym Polskę i odchodzącą z UE Wielką Brytanię), wszystkich członków organizacji OECD, większość państw Ameryki Południowej, Chiny, Indie, Hong Kong, Rosję, a nawet Panamę. Dane podatkowe zaczną być wymieniane już od 2017 roku.

Jakie instytucje finansowe będą wysyłały informacje o swoich klientach?

Praktycznie wszystkie instytucje finansowe. Będą to instytucje finansowe, które są rezydentami w państwie, które przystąpiło do CRS, w tym banki, instytucje pośredniczące w inwestycjach, domy maklerskie, banki depozytariusze, firmy ubezpieczeniowe czy finansowe spółki holdingowe.

Jeśli mamy rachunek w zagranicznym banku – te dane będą wymieniane. Jeśli posiadamy konto PayPal (siedziba w Luksemburgu) – te informacje też podlegają pod ustawę CRS.

Dla posiadaczy rachunków poniżej 1 miliona dolarów dane będą wysyłane automatycznie, a osoby posiadające większe pieniądze będą jeszcze dodatkowo weryfikowani. Przedsiębiorstwa również podlegają pod CRS. Firmy z kontami zagranicznymi z saldem poniżej 250 tysięcy dolarów nie będą musiały przechodzić weryfikacji, ale te z wyższym saldem już tak.

Jakie dane będą wymieniane w CRS?

Każde państwo uczesniczące w projekcie CRS będzie automatycznie wymieniało z innymi państwami poniższe informacje:

  • imię, nazwisko, numer identyfikacji podatkowej podatnika, miejsce i datę urodzenia każdego człowieka
  • numer konta
  • nazwę i numer raportującej instytucji finansowej
  • saldo konta albo wartość konta na koniec roku, albo, jeśli konto zostało zamknięte w danym roku to wtedy saldo i datę zamknięcia

Jakie konta będą raportowane między państwami w ramach CRS?

OECD nie wyjaśnia jakie konta są „raportowalne” – państwa same mają wolność ustalenia jakie będą to konta. Na przykładzie USA i ichniejszej ustawy FACTA możemy jednak wnioskować, że będą to konta podatników z państwa A prowadzone w państwie B. Na przykład obywatel Polski prowadzący rachunek bankowy w Niemczech, dane o tym rachunku będą przekazywane polskiej stronie.